Marina Vrsar

Naselje i luka Vrsar nalaze se na zapadnoj obali Istre i danas je poznato turističko mjesto s razvijenom ugostiteljsko-turističkom ponudom.

Ispred Vrsara pruža se jedan od najljepših arhipelaga s osamnaest nenaseljenih otočića. Tu je i naturistički kamp Koversada koji se smatra najvećim te vrste u Europi. Ime grada nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Orsaria, Vrsarium... U korijenu je sačuvao staru riječ ur, što znači izvor. U 5. st. osniva se veće središte sa starokršćanskom crkvom. Razdoblju romanike, kada je Vrsar utvrđeno naselje i središte feudalnih posjeda porečkih biskupa, pripada i najstarija građevna faza kaštela na vrhu brežuljka, te crkvu Sv. Foške iz 17. st. i trobrodna bazilika Sv. Marije od Mora. Iz 17. st. je i crkva Sv. Antona, renesansno-baroknog stila, a župna crkva Sv. Martina na vrhu brežuljka počela se graditi 1804. a dovršena je tek 1935. godine. U vremenu između 12. i 17. st. u vrsarskom su zaljevu solane i brojni kamenolomi. Od vrsarskog kamena, poznate pietre di Orsera, dižu se venecijanske palače, mostovi i crkve. Tu dolaze onodobni poznati kipari (Leonardo Tagliapietra, Antonio Rizzo). Zapisano je također da je Vrsar 1177. godine pohodio papa Aleksandar III, a u 18. st. u dva navrata i poznati avanturist Giacomo Casanova.

Klima je mediteranska s blagom zimom i dugim, toplim ljetom. U proljeće prosječna temperatura zraka iznosi 12,5° C, ljeti 23,4°C, jeseni 15,6° C i zimi 5,5° C. Zapadna obala Istre ima oko 2000 sunčanih sati godišnje. Osnovni su vjetrovi bura, jugo i maestral. Bura puše uglavnom zimi s kopna prema moru i donosi zahlađenje, jugo ili široko puše s pučine prema kopnu i donosi naoblaku i kišu, a maestral, koji ljeti puše s pučine, donosi blagotvorno osvježenje.