Montraker

MONTRAKER d.o.o.
za izgradnju i održavanje, sa sjedištem u Vrsaru, Obala M. Tita 1a.

Registriran pri trgovačkom sudu u Rijeci, stalna služba u Pazinu
Mbs: 040080798
tem. kapital 17.892.100,00 knPrilikom odvajanja Vrsara od općine Poreč i osnivanja vlastite općine, ukazala se potreba za pokretanjem poduzeća koje će obavljati dio komunalnih poslova preuzetih od bivše općine.

Odlukom vlasnika – općine Vrsar, o osnivanju društva od 02.05.1997. godine započinje sa radom «Montraker» d.o.o. Ime dobiva po nazivu starog kamenoloma, jednog od obilježja grada.
U početku je aktivnost poduzeća ograničena na održavanje zelenih površina grada i održavanje gradske čistoće.

Već 1998. godine započinje se s planovima i pripremama za ostvarenje dva najveća projekta poduzeća, a to su luka nautičkog turizma u Vrsaru i luka nautičkog turizma u Funtani. Pripremni radovi uključili su izrade studija utjecaja na okoliš, izrade studija opravdanosti investicija, prve velike radove - produbljenje akvatorija, izgradnja lukobrana, nabavka plutajućih pontona, izgradnja polivalentnih objekata i svih pratećih sadržaja potrebnih za efikasno funkcioniranje marina.

Pored pokretanja dviju marina, ostvaruju se projekti kojima se unaprjeđuje turistička ponuda mjesta Vrsar i Funtana te standarda općenito.

Aktivnosti poduzeća se nadalje šire na upravljanje grobljima Vrsar i Funtana, upravljanje odlagalištem građevnog materijala na prostoru Funtane, te upravljanjem parkiralištima na području Vrsara.

Sukladno porastu aktivnosti poduzeća raste i radna snaga i to od početnih 3 radnika u 1997. godini do 40 stalnih i dodatnih 10 sezonskih radnika posljednjih godina.

Nedavnom novom izmjenom lokalne samouprave došlo je do novog odvajanja.
Naime, kako mjesto Funtana osniva 2007. godine svoju općinu, neke od aktivnosti poduzeća odvajaju se i preuzima ih novo komunalno poduzeće «Puntica» Funtana. To se prije svega odnosi na održavanje zelenih površina mjesta i upravljanje grobljem Funtana.

S druge strane općini Vrsar priključuju se mjesta iz općine Sv. Lovreč koja zemljopisno čine dio cjeline sa Vrsarom. Ovim pripojenjem «Montraker» širi svoje djelovanje održavanja zelenih površina i upravljanja grobljem na to područje.