Natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija od interesa za opće dobro na podučju općina Vrsar i Funtane za 2023. godinu

on 10 Srpanj 2023
Hitova: 749

U Financijskom planu „Montraker“ d.o.o. za 2023. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjene zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro u slijedećim područjima: kultura, sport i rekreacija, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva - ostalo.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 51.640,00 eura koja se mogu dodijeliti putem javnog natječaja raspodijeljena su po područjima, kako slijedi:

- za kulturu 1.330,00 kn, okvirni broj udruga je 1, minimalan iznos donacije je 1.330,00 eura a maksimalan 1.330,00 eura;

- za sport i rekreaciju 32.200,00 eura, okvirni broj udruga je 14, minimalan iznos donacije je 400,00 eura a maksimalan 15.300,00 eura;

- za zaštitu zdravlja 2.010,00 eura, okvirni broj udruga je 3, minimalan iznos donacije je 670,00 eura a maksimalan 670,00 eura;

- za razvoj civilnog društva 16.080,00 eura, okvirni broj udruga je 8, minimalan iznos donacije je 930,00 eura a maksimalan 3.450,00 eura.

Obr. 1. Odluka
Obr. 2. Natječaj za financiranje programa,_ projekata imanifestacija za 2023. godinu
Obr. 3. Upute za prijavitelje
Obr. 4 Opisni obrazac OPO 2023.
Obr. 5 Obrazac proračuna OPR 2023.
Obr. 6 Obrazac izjave DF 2023.
Obr. 7 Obrazac-izjave-obveze 2023.
Obr. 8. Obrazac za procjenu kvalitete
Obr. 9. Ugovor
Obr. 10 Obrazac OPI 2023.
Obr. 11 Obrazac FINI 2023.
Obr. 12 Popis priloga 2023.
Obr. 13 Zahtjeva-za-isplatom-sredstava
Obr. 14 Zahtjeva-za-prenamjenom-sredstava