Zaštita osobnih podataka

 

VAŽNE POVEZNICE:

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (kao poveznicu na stranicu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1462363761441&from=HR)

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (KAO POVEZNICU NA STRANICU https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html)

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (POVEZNICA NA https://azop.hr/)

ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNIH SIGURNOSNIH MJERA OBAVAEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-COV2

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Uredba), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uprava društva Montraker d.o.o., Obala M. Tita 1/a Vrsar donijela je slijedeću

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VIDEONADZORA

Kontakt:

MONTRAKER d.o.o. za održavanje i izgradnju
Obala m. Tita 1a
52450   V R S A R

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Telefon: 052/829-124

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.