Maintenance

Održavanje    
Rukovodilac RJ:
Damir Gregurović
Mob: 091/441-05 21
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zamjenik rukovodioca RJ:
Hrvoje Lesić
Mob: 091/441-05 30

Radno vrijeme RJ:
Pon –pet: 07,00 – 14,00
Sub: 07,00 – 12,00

Temeljem odluke Nadzornog odbora „Montraker“ d.o.o., od dana 01.08.2008. godine primjenjuje se novi cjenik za komunalne usluge poduzeća.
CJENIK ZA KOMUNALNE USLUGE
 
 
STAVAK
JEDINIČNA
CIJENA
 CIJENA
S PDV-om
JEDINICA
OBRAČ
Sat NKV radnika
53,63
67,04
kn/sat
Sat PKV radnika
58,50
73,13
kn/sat
Sat KV radnika
71,50
89,38
kn/sat
Stručni radnik (električar,vodoinstalater i sl.)
84,50
105,63
kn/sat
Radnik sa pilom na sat
100,10
125,13
kn/sat
Radnik sa traktorom
156,00
195,00
kn/sat
Radnik sa kamionom kiperom
214,50
268,13
kn/sat
Radnik sa pometačicom
325,00
406,25
kn/sat
Nabava ,sadnja, održ. trajnica i zimskog cvijeća
32,50
40,63
kn/m2
Nabava ,sadnja, održ. trajnica i ljetnog cvijeća
71,50
89,38
kn/m2
Košnja svih vrsta
0,62
0,78
kn/m2
Zalijevanje
1,72
2,15
kn/m2
Okopavanje
11,44
14,30
kn/m2
Grabljanje
0,65
0,81
kn/m2
Rezanje bilja
14,30
17,88
kn/m2
Stvarni rad pometača
58,50
73,13
kn/sat
Radnik s štokericom
195,00
243,75
kn/sat
Strojno pranje cesta
344,50
430,63
kn/sat
Košnja traktorom
300,00
375,00
kn/sat