POSTUPAK S PLOVILIMA NAMIJENJENIMA RAZONODI - REGULIRANJE STATUSA PLOVILA

Postupak s plovilima namijenjenima razonodi koja su stavljena u postupak privremenog uvoza u Republici Hrvatskoj prije 01. srpnja 2013.

Plovila koja su rezidenti EU stavili u postupak privremenog uvoza u Republici Hrvatskoj prije 01. srpnja 2013. godine, bez obzira na zastavu koje plovilo vije, mogu ostati u tom postupku najkasnije do isteka roka privremenog uvoza kojeg je nadležni carinski ured odobrio.

Istekom odobrenog roka privremenog uvoza EU rezidenti su dužni postupak privremenog uvoza završiti sukladno propisima Europske unije na jedan od tri moguća načina:

 • Puštanjem plovila u slobodni promet, ili
 • Ponovnim izvozom u treću zemlju (izvan EU), ili
 • Upućivanjem (u postupku provoza T1) u drugu državu članicu EU.

Radi puštanja u slobodni promet potrebno je podnijeti carinsku deklaraciju. Prilikom puštanja u slobodni promet plovila zatečenih u postupku privremenog uvoza dana 01. srpnja 2013. carinski ured će obračunati i naplatiti uvoznu carinu i porez na dodanu vrijednost (PDV), osim u niže navedenim slučajevima.

 • Uvozna carina neće biti naplaćena ako deklarant podnese dokaz da plovilo ima status robe Zajednice. Carinski status robe Zajednice se dokazuje podnošenjem T2L isprave (koju carinske službe EU27 država mogu na zahtjev vlasnika plovila izdati i naknadno) ili podnošenjem isprave kojom se dokazuje preferencijalno podrijetlo robe (isprava EUR.1 izdana najkasnije 30. lipnja 2013.).
 • PDV neće biti naplaćen u sljedećim slučajevima:
  • Ako deklarant pruži dokaze da je PDV već obračunat i naplaćen u nekoj od država članica EU; ili
  • Ako je datum prvog korištenja plovila bio više od 8 godina prije datuma pristupanja RH EU; ili
  • Ako je iznos PDV-a koji treba naplatiti manji od 160,00 kuna (oko 22 €).

Za plovila koja su osobe iz trećih zemalja stavile u postupak privremenog uvoza prije 01.07.2013. istekom roka privremenog uvoza, postupak se također mora završiti na jedan od gore navedenih načina. Ukoliko se plovila puštaju u slobodni promet za njih vrijede isti uvjeti kao i za plovila u vlasništvu EU rezidenata.

Kada osobe iz trećih zemalja postupak privremenog uvoza završe ponovnim izvozom plovila iz carinskog područja EU, te nakon toga u budućnosti ponovno zatraže odobrenje privremenog uvoza plovila u EU, postupak će im se odobriti uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Međutim,ovu opciju EU rezidenti više ne mogu koristiti.

S obzirom da vlasništvo plovila kao i zastava koju plovilo vije nisu dokaz da određeno plovilo ima status robe Zajednice, svako plovilo koje dolazi u carinsko područje EU može biti predmet kontrole carinskih tijela, bilo Republike Hrvatske, bilo neke druge države članice EU. Stoga bi EU rezidenti uvijek na plovilu trebali imati dokaze da je za navedeno plovilo plaćena carina i/ili PDV u nekoj od država članica EU, što može biti T2L isprava ili original račun, potvrda poreznog tijela ili druga raspoloživa isprava o plaćenom PDV-u.